Ydeevneerklæring(DoP)

  Ydeevneerklæring(DoP)

Hvad indeholder dokumentationen for ydeevnen (DoP)

Dokumentationen for ydeevnen er et bevis for, at produktet, når det introduceres på markedet og ved videre distribution, opfylder den nødvendige ydeevne for dens specifikke anvendelse.

Dokumentationen (Declaration of Performance, forkortet “DoP”) leveres digitalt eller i papirform til kunden sammen med CE-mærket eller offentliggøres på en hjemmeside.

Udover produkt- og adresseoplysningerne i DoP registrerer producenten eller importøren også produktets ydeevne og de dertil hørende anvendelser. Sidstnævnte er af stor betydning for producentansvar.

Downloads

Vendrette radiatorer

Thermrad Compact-4 PlusDownload Ydeevneerklæring
Thermrad Super-8 CompactDownload Ydeevneerklæring
Thermrad Super-8 PlateauDownload Ydeevneerklæring
Thermrad Super-8 Compact 200Download Ydeevneerklæring
Thermrad Super-8 Plateau 200Download Ydeevneerklæring
Thermrad Super-8 Sani CoatDownload Ydeevneerklæring

Vertikale radiatorer

Thermrad Vertical CompactDownload Ydeevneerklæring
Thermrad Vertical PlateauDownload Ydeevneerklæring
Thermrad Vertical Line PlateauDownload Ydeevneerklæring

Håndklæderadiatorer

Karakteristika for ydeevne

Ydeevnen i DoP vedrører de væsentlige egenskaber, der falder ind under de grundlæggende krav til byggearbejder:

  1. Mekanisk modstand og stabilitet
  2. Brandsikkerhed
  3. Hygiejne, sundhed og miljø
  4. Sikkerhed, tilgængelighed ved brug
  5. Beskyttelse mod støjgener
  6. Energibesparelse og bibeholdelse af varme
  7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

Væsentlige egenskaber

Byggeproduktets ydeevne bestemmes på grundlag af de europæiske harmoniserede testmetoder. Disse er inkluderet i de europæiske standarder og europæiske tekniske specifikationer. En harmoniseret standard indeholder de kendetegn, der er vigtige for bestemmelsen af ydeevnen.

Med dokumentationen for ydeevnen er det muligt at sammenligne ydeevnen af produkter med samme anvendelse på det samme grundlag.