Skip to main content

Om Thermrad – garanti

Thermrad produkter lever op til hvad der loves og giver dig garanti på kvaliteten
Thermrad garanterer levetiden for sine produkter. Radiatorerne og gulvvarmesystemerne opfylder de højeste kvalitetskrav. Når du har købt et af vores produkter, er du sikker på, at vi vil håndtere din henvendelse om service eller garanti korrekt.

Hvor lang tid gælder garantien
Radiatorer
På alle Thermrad panel- og designradiatorer giver vi en garantiperiode på 10 år.
På Thermrad Basic håndklæderadiator serien er garantiperioden 5 år.

Gulvvarme
På gulvvarmefordelere udført i stål og komposit (kunststof) gælder en garantiperiode på 10 år.
På tilbehør såsom pumpen, ventiler og koblinger anvendes den gældende fabriksgaranti med en garantiperiode på 2 år.
På gulvvarmerør, tilslutningskoblinger og monteringssystem gælder en 10 års systemgaranti for hele sortimentet.

Hvad dækker garantien
Garantien dækker fabrikationsfejl, hvis radiatoren bruges under normale opvarmningsforhold med anvendelse af varmt vand. Nedbrud på grund af installationsfejl, uforsigtig brug og transport / behandlingsskade er ikke dækket af garantibestemmelserne.

Er der afvigende garantibestemmelser
Da rust/korrosion ofte skyldes ukorrekt brug og/eller beskadigelse af radiatoren, gælder en anden garantibestemmelse.
I forbindelse med en øget risiko for korrosion anbefaler vi at placere radiatorer mindst 1,5 meter fra “vådområdet” (brusekabinen).

Undtagelser fra garantien på gulvvarme

  • Hvis skaden skyldes, at monteringsvejledningen ikke er fulgt korrekt, ikke er håndteret fagmæssigt korrekt, reparationen udført af tredjepart eller anvendelse af andre materialer. Udskiftede koblinger er ikke omfattet af garantien.
  • Hvis der anvendes kemikalier og/eller andre tilsætningsstoffer i vandet til centralvarmen medmindre andet er skriftligt aftalt.
  • Ansvar for produkt-, virksomheds- og/eller drifttabsskade og andre økonomiske tab.
  • Skader på varer og/eller ejendele tilhørende tredjemand er undtaget

Garanti ved køb af Thermrad produkter

  • 10 års garanti på panel- og designradiatorer samt stål og komposit gulvvarmefordelere
  • 5 års garanti på Basic håndklæderadiatorer
  • På tilbehør til gulvvarmen 2 års garanti
  • Gældende for fabrikationsfejl
  • Nedbrud på grund af installationsfejl, uforsigtig transport er ikke dækket af garantibestemmelserne.
  • Afvigende garantibestemmelser for rust/korrosion