Skip to main content

Om Thermrad – dokumentation for ydeevne(DoP)

Et Thermrad produkt opfylder kravene til produktets ydeevne og der medfølger en dokumentation for ydeevnen

Som følge af den Europæiske Byggevareforordning er leverandørerne (fabrikanter, importører og distributører) forpligtet til fra den 1. juli 2013 at fremlægge dokumentation for ydeevnen for CE-mærkede produkter. Denne dokumentation kaldes Declaration of Performance (DoP). DoP udarbejdes af producenten og giver oplysninger om produktets vigtigste egenskaber og den tilsigtede anvendelse.

Hvad indeholder dokumentationen for ydeevnen (DoP)

Dokumentationen for ydeevnen er et bevis for, at produktet, når det introduceres på markedet og ved videre distribution, opfylder den nødvendige ydeevne for dens specifikke anvendelse. Dokumentationen (Declaration of Performance, forkortet “DoP”) leveres digitalt eller i papirform til kunden sammen med CE-mærket eller offentliggøres på en hjemmeside. Udover produkt- og adresseoplysningerne i DoP registrerer producenten eller importøren også produktets ydeevne og de dertil hørende anvendelser. Sidstnævnte er af stor betydning for producentansvar.

Ydeevnen i DoP vedrører de væsentlige egenskaber, der falder ind under de grundlæggende krav til byggearbejder:

  1. Mekanisk modstand og stabilitet
  2. Brandsikkerhed
  3. Hygiejne, sundhed og miljø
  4. Sikkerhed, tilgængelighed ved brug
  5. Beskyttelse mod støjgener
  6. Energibesparelse og bibeholdelse af varme
  7. Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer

Kendetegn, der er vigtige for bestemmelsen af ydeevnen

Byggeproduktets ydeevne bestemmes på grundlag af de europæiske harmoniserede testmetoder. Disse er inkluderet i de europæiske standarder og europæiske tekniske specifikationer. En harmoniseret standard indeholder de kendetegn, der er vigtige for bestemmelsen af ydeevnen. Med dokumentationen for ydeevnen er det muligt at sammenligne ydeevnen af produkter med samme anvendelse på det samme grundlag.

Følgende dokumentation for ydeevne gælder for Thermrad radiatorer:

– Thermrad Super-8 Kompact DoP Thermrad S8 Compact
– Thermrad Super-8 Compact Vinduesradiatorer DoP Thermrad S8 Compact Windowradiators
– Thermrad Super-8 Plateau DoP Thermrad S8 Plateau
– Thermrad Super-8 Plateau Vinduesradiatorer DoP Thermrad S8 Plateau Windowradiator
– Thermrad Super-8 Standaard galvaniseret DoP Thermrad S8 Galvanised
– Thermrad Vertical Compact DoP Thermrad Vertical Compact
– Thermrad Vertical Plateau DoP Thermrad Vertical Plateau
– Thermrad Vertical Line Plateau DoP Thermrad Vertical Line Plateau
– Thermrad Compact-4 Plus DoP Thermrad Compact-4 Plus
– Thermrad Basic-6 DoP Thermrad Basic-6